จัดทำแผนธุรกิจ แผนการลงทุน

ให้คำปรึกษาในการจัดทำ

  1. แผนธุรกิจเพื่อการร่วมลงทุน
  2. แผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน
  3. แผนธุรกิจเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ 
  4. แผนธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ
  5. แผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ 
  6. แผนธุรกิจสำหรับการประกวดแข่งขัน