ฝึกอบรม จัดหาวิทยากรมืออาชีพ

ให้บริการจัดหาวิทยากรมืออาชีพในการอบรม สัมมนา บรรยายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จากหลากหลายสาขาวิชา อาชีพด้วยประสบการณ์สูง  อาทิ
  • การอบรมด้านการตลาด
  • การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
  • การบริหารงานขาย
  • การนำเสนอสินค้า
  • การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  • ฯลฯ
ติดต่อรายละเอียดได้ที่ Mr.POP (คุณภพ) 083-528-9609 , คุณเพ็ญ 089-729-3901