เกี่ยวกับเรา

             ภูเก็ตรีเสิรซ์  เราคือผู้ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจตลาด  วิจัยทางธุรกิจ  วิจัยการตลาด  การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการลงทุน  ให้ คำปรึกษาการจัดทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ แก่ท่านในสถาบันต่างๆ และจัดหาวิทยากรมืออาชีพฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   ด้วย ความมุ่งมั่นในงานบริการที่ท่านไว้วางใจได้ และมีความเชี่ยวชาญพื้นที่เป้าหมายเป็นอย่างดีทั้ง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง พัทลุง และพื้นที่เป้าหมายที่ท่านต้องการ....

              ภูเก็ตรีเสิรซ์ เรามีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายสาขาวิชา  และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำร่วมทีมงาน  เพื่อให้งานของท่านได้รับการยอมรับ และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามความต้องการของท่าน ด้วยสโลแกนที่ว่า ภารกิจของท่าน คืองานของเรา  โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแก่ท่าน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  เพิ่มช่องทางทางธุรกิจใหม่ๆ ของท่านให้ประสบความสำเร็จ

             เพื่อ ให้ท่านได้แน่ใจว่าภารกิจของท่าน จะได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ท่านต้องการ ภูเก็ตรีเสิรซ์เราจึงพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง  หากท่านเชื่อมั่นและต้องการใช้บริการจากเรา ติดต่อเราได้ที่ภูเก็ตรีเสิรซ์   

Phuketresearch : Contract : Mr.POP (คุณภพ) 083-528-9609 , คุณเพ็ญ 089-729-3901