รับทำวิจัย รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับทำแผนธุรกิจ แผนการตลาดบริษัท วิจัยปริญญาโท Phuket Research Thesis Marketing plan company

             ภูเก็ตรีเสิรซ์  เราคือผู้ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการสำรวจตลาด  วิจัยทางธุรกิจ  วิจัยการตลาด  การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการลงทุน  ให้คำปรึกษาการจัดทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ แก่ท่านในสถาบันต่างๆ และจัดหาวิทยากรมืออาชีพฝึกอบรมแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน   ด้วยความมุ่งมั่นในงานบริการที่ท่านไว้วางใจได้ และมีความเชี่ยวชาญพื้นที่เป้าหมายเป็นอย่างดีทั้ง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง พัทลุง และพื้นที่เป้าหมายที่ท่านต้องการ....

              ภูเก็ตรีเสิรซ์ เรามีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ หลากหลายสาขาวิชา  และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำร่วมทีมงาน  เพื่อให้งานของท่านได้รับการยอมรับ และอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตามความต้องการของท่าน ด้วยสโลแกนที่ว่า ภารกิจของท่าน คืองานของเรา  โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแก่ท่าน สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  เพิ่มช่องทางทางธุรกิจใหม่ๆ ของท่านให้ประสบความสำเร็จ

             เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าภารกิจของท่าน จะได้รับบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพตามที่ท่านต้องการ ภูเก็ตรีเสิรซ์เราจึงพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง  หากท่านเชื่อมั่นและต้องการใช้บริการจากเรา ติดต่อเราได้ที่ภูเก็ตรีเสิรซ์   

Phuketresearch : Contract : Mr.POP (คุณภพ) 083-528-9609 , คุณเพ็ญ 089-729-3901

บริการของเรา

  1. สำรวจตลาดสินค้าและบริการ
  2. วิจัยทางธุรกิจ วิจัยตลาด
  3. จัดทำแผนธุรกิจ แผนการลงทุน
  4. ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ
  5. ฝึกอบรม จัดหาวิทยากรมืออาชีพตัวอย่างรายงานการวิจัยทางบริหารธุรกิจ-การตลาดที่ได้ศึกษาไว้แล้วอย่างเสร็จสมบูรณ์ ของ Phuketresearch.com

หากท่านต้องการดูผลงานของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ Mr.POP (คุณภพ) 083-528-9609 , คุณเพ็ญ 089-729-3901

ลำดับที่ 

ชื่อเรื่องวิจัย 

1 

การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ำผัก และน้ำผลไม้ เขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำลูกสำรองของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

3 

การตัดสินใจเลือกแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปใบยางพาราฟอกขาวของเกษตรกรในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

4**

การศึกษารูปแบบการโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโฟมล้างหน้าของวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

5**

การศึกษาพฤติกรรมของผู้สูบบุหรี่ที่มีต่อข้อความและภาพโฆษณาถึงอันตรายบนซองบุหรี่ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

บริการของเรา 

1.สำรวจตลาดสินค้าและบริการ

2.วิจัยทางธุรกิจ วิจัยตลาด 

3.จัดทำแผนธุรกิจ แผนการลงทุน

4.ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ

5. ฝึกอบรม จัดหาวิทยากรมืออาชีพ 

6. บริษัทร่วมบริการ